Климент Шопов от Възраждане: Време е община Сливен да има модерно сметище за разделно събиране на боклук

Климент Шопов народен представител от Възраждане и кандидат за кмет на Сливен днес представи  проект за депо за разделно събиране на  отпадъци, което ще настоява да бъде построено в област Сливен. Изключително важно е подобно съоръжение да бъде изградено, защото ако Сливен не се справи с този проблем ние ще замърсим земята си за поколения напред в близките години.

Лошата организация и излишните усложнения за гражданите са едни от  основните причини за огромния брой нерегламентирани сметища. Сега всички ние плащаме от джоба си тези сметища да бъдат изчиствани и премахвани. Опитът показва, че много скоро те отново възникват на същите места.

Създаването на едно достъпно за гражданите депо на територията на община Сливен, чувствително би подобрило събирането и преработването на отпадъците, което ще доведе до една по-чиста среда  и общината ще работи в услуга на хората.

В депото ще има разделното събиране на гуми, техника, дрехи и текстил, метални отпадъци, пластмаса, стъкла, хартия и картон, обемисти домакински отпадъци и строителни отпадъци.

Как ще работи въпросното съоръжение? Гражданите на Сливен ще могат да изхвърлят определен обем отпадъци, който да покрие нуждите на едно домакинство. Ако превишат тази квота, разбира се ще трябва да се заплати определена такса.

Що се отнася до фирмите, те също ще могат да използват депото, при предварително договорени условия.

„Ние искаме да живеем в една по-безопасна, по-чиста и по-красива среда и затова ще работим всеки ден. Знаем, как да го постигнем защото имаме решенията и не се отказваме!“ каза Климент Шопов.

Възраждане за Сливен с номер 42!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Прецентър на партия „Възраждане“.