Климент Шопов от „Възраждане“ внесе предложение в Общината за нова автобусна линия в Сливен

Новини Сливен
Климент Шопов

Подобряванео на качеството на живот в Сливен е един от основните приоритети за „Възраждане“. Решенията, които предлагаме, са по важни въпроси в града и са в полза на хората, защото всеки гражданин на Сливен е важен за нас. Ние вярваме, че е необходимо градът да се управлява с грижите на добър стопанин, а взиманите  политически решения да са в полза на живеещите в него.

Общественият транспорт е едно от важните направления за качеството на живот. Неговото използване води до решение на различни проблеми – намаляване на вредните емисии, облекчаване на автомобилния трафик, по-безопасно придвижване и др. Ето защо е необходимо той да бъде добре регулиран.

Граждани на град Сливен обаче в сигнал до „Възраждане“ описват трудности, които изпитват  живущите в квартал „Ново село“ при придвижването си, тъй като общественият транспорт не е добре уреден в тази част на града. Те споделят за затруднен достъп,  поради липсваща свързаност чрез градски транспорт на квартала, до МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и съответно до медицински грижи, автогара Сливен и жп гара Сливен.

Вследствие на техния сигнал народният представител на „Възраждане“  Климент Шопов и структурата на политическата формация в град Сливен подготвиха и днес внесоха предложение до община Сливен и до Общински съвет Сливен, в което посочват примерен вариант за изграждане на нова автобусна линия, минаваща покрай МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, автогара Сливен и жп гара Сливен.

Маршрут: „Дюлева река“ – бул. „Панайот Хитов“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Христо Ботев“ – МБАЛ „ Д-р Иван Силимински“ – бул. „Хаджи Димитър“ – жп гара – подлез и обратно. Със спирки по нея на следните места:  „Дюлева река“ – „Дом за стари хора“ – бензиностанция „Мечта“ – Читалище „Единство“ – мост „Република“ – бул. „ Христо Ботев“ – МБАЛ „ Д-р Иван Силимински“ – „Автогара“ – „Държавен архив“ – ж-к „ Даме Груев“ – жп гара – подлез.

„Предложението ни е внесено на основание чл. 28, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал.1, т.25 от ЗМСМА и представлява предложение в обществен интерес. Обновяването на автопарка на общинския превозвач „Пътнически превози“ със шест нови тролейбуса и четири нови електробуса е добра възможност да се изпълнят изискванията за откриване на новата линия.“  коментира Климент Шопов пред граждани  пред община Сливен при внасянето на предложението.