Климент Шопов: Общинският съвет в Сливен ще работи по нови правила

Динко Ганчев, Климент Шопов и Филип Кънев

На днешната сесия, общинските съветници приеха промените в правилника за работа на Общинският съвет и постоянните му комисии. Част от новите промени предвиждат: откритите заседанията да бъдат предавани пряко на Интернет страницата на Общински съвет Сливен; за заседанията на постоянните комисии да се води протокол, в който се отразява поименното гласуване; питанията заедно с техните писмени отговори, предложения и становища също да бъдат публикувани; промяна в процедурата за избор на председател на Общинският съвет и др.

„Целта ни е да върнем доверието на нашите съграждани в политиците, като направим работата ни в общинският съвет по-прозрачна“. Заяви Филип Кънев, общински съветник от групата на Възраждане и вносител на промените, които целят осветляване на работата на Общински съвет Сливен.

Освен промени в правилника, от Възраждане предложиха да бъдат направени такива  и в наредбата за взимане на общински дълг. Очаква се тя да бъде гласувана в някоя от следващите сесии на Общински съвет- Сливен.