КЕВР: ВиК операторите искат прекалено голямо увеличение на цените

В момента ВиК операторите действително искат прекалено голямо увеличение на цените на ВиК услугите, но това по никакъв начин не означава, че регулаторът ще утвърждава такива цени. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Иван Иванов в парламента, цитиран от БТА, предаде Днес.бг.

Той посочи, че регулаторът ще се произнесе с решение в края на годината.

Парламентът изслушва представителите на КЕВР относно разглеждане и утвърждаване на бизнес плановете на ВиК операторите и образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г.

Председателят на ПГ „Изправи се БГ!Ние идваме!“ Мая Манолова изложи аргументите за поисканото изслушване. Тя посочи, че от 1 януари следващата година предстои поредно драстично увеличение на цената на водата в цялата страна – средно за следващата календарна година с около 30 процента, а до края на следващия петгодишен период – с до 127 процента. Най-висока ще бъде цената в област Сливен или поне такова е искането на ВиК операторите, добави тя.

Председателят на КЕВР отговори, че това са цени, които са единствено предложени. Той посочи, че до 30 юни ВиК операторите са били задължени да представят своите проекти на бизнес планове за цени в следващия петгодишен регулаторен период и сега тече шестмесечен срок, в който в диалог с операторите експерти на Комисията да изискат допълнителни данни и аргументи за поисканото увеличение на цените. Иван Иванов каза, че едва след това – в края на годината, регулаторът ще се произнесе с решение, което ще бъде много различно от това, което в момента искат ВиК операторите.

Председателят на КЕВР обясни кои са основните ценообразуващи елементи в цената на ВиК услугите. Половината от разходите отиват във фонд „Персонал“, около 15 хиляди души работят във ВиК сектора, посочи той. И отбеляза, че средната работна заплата във ВиК операторите е малко над 1200 лева, т.е. с около 200 лева по-ниска от средната за страната. Иванов посочи, че ВиК операторите са заложили в своите бизнес планове 15 процента ежегодно увеличение на заплатите. Той обясни, че ако се изпълни споразумението между МРРБ, националиня ВиК холдинг и КНСБ от януари т.г., това означава в рамките на пет години заплатите в сектора да се увеличат с около 75 на сто и да догонят средната работна заплата в страната.

Вторият компонент това е цената на електрическата енергия, коментира председателят на КЕВР. Около 10 до 15 процента от разходите за формиране на цената на водата са инвестиционните разходи – за ремонти и за нова инфраструктура, добави още той. Не трябва да се забравя, че голяма част от ВиК инфраструктурата в страната е крайно износена, отбеляза Иван Иванов. По думите му, крайно необходимо е тези разходи да бъдат осъществени, за да може да се поддържа нормално водоснабдяване в различните области на страната, в противен случай ще се достигне до катастрофално състояние на ВиК мрежата, което не е в интерес на потребителите.

Регулаторът е длъжен да защити обществения интерес. Това не означава само интереса на потребителите. Ние трябва да защитим интереса и на самите ВиК оператори, където работят 15 хиляди души със средна заплата под средната за страната, посочи Иван Иванов. Затова, според него, трябва да се намери балансирано решение, което, от една страна, да не доведе до финансова несъстоятелност на дружествата, от друга – да няма рязко повишаване на цената на ВиК услугите.