КЕВР: Няма да има необосновано поскъпване на парното

При утвърждаването на цените в сектор „Топлоенергетика“ от 1 юли 2020 г. КЕВР няма да допусне цените на топлинната енергия да бъдат увеличени необосновано и неприемливо за клиентите. Това уверява председателят на Комисията доц. Иван Иванов в писмо до омбудсмана Диана Ковачева.

Той подчертава, че при ценовото регулиране Комисията стриктно спазва Закона за енергетиката, подзаконовите нормативни актове и принципите за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите.

Иванов напомня, че дружествата са задължени да подадат своите заявления до 3 месеца преди изтичането на стария ценови период, т.е. не по-късно от 31 март 2020 г.

В писмото се посочва, че в заявленията си за утвърждаване на цени за периода от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. ТЕЦ-овете, които използват за изгаряне основно гориво природен газ, са използвали действащата към момента на подаване на заявленията по-висока цена на природния газ, а не утвърдената на 1 април с 42,78% по-ниска цена. Това обстоятелство обективно не е имало как да бъде отчетено от топлофикационните дружества, посочени във Вашето писмо, пояснява председателят на енергийния регулатор.

В отговора до омбудсмана се уточнява, че освен прогнозните променливи разходи за основно гориво (природен газ или въглища), които имат най-съществен относителен дял – от 60% до 70% от общите разходи в цените на топлинната и електрическата енергия, в заявленията на дружествата са отчетени и разходи за закупуване на СО2 квоти за емисии на парникови газове. От 2020 г. на дружествата вече не са разпределят безплатни количества СО2 квоти и тези разходи са изцяло за тяхна сметка, като също са включени в прогнозните ценообразуващи елементи. Други причини, поради които ТЕЦ-овете са предложили по-високи цени за предстоящия регулаторен период, са прогнозирани по-високи условно-постоянни разходи: разходи за ремонти, за заплати и възнаграждения, включително начисления, свързани с прилагане на действащото законодателство, осигурителни вноски и разходи, свързани с регулираните дейности по ЗЕ.

КЕВР потвърждава вече изразената си позиция, че защитата на интересите на потребителите е основен приоритет на Комисията в сегашната ситуация на извънредно положение. Регулаторът няма да уважи неправомерни и икономически необосновани разходи на дружествата и няма да допусне увеличение на цените на топлинната енергия през новия отоплителен сезон 2020-2021 г., тъй като счита подобни искания на дружествата за напълно неоснователни, посочва се в писмото.

От Комисията уверяват, че през новия отоплителен сезон цената на парното и топлата вода ще бъде по-ниска от цената през изминалия сезон. Регулаторът ще отчете и намалението на цените на природния газ и в предходния период от август 2019 г. до март 2020 г., което ще позволи на всички потребители да бъдат възстановени надвзетите суми.

Припомняме, миналата седмица омбудсманът изпрати писмо до председателя на КЕВР с искане сметките за парно на софиянци за март да бъдат преизчислени. Поводът бяха десетки жалби на граждани за неоснователно завишени сметки.

Седмица по-рано КЕВР обеща, че няма да допусне увеличение на цената на топлинната енергия.

От Асоциацията на топлофикационните дружества в България пък обявиха, че в медиите се разпространяват манипулирани твърдения относно внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране заявления на ТЕЦ-овете за увеличение на цените на топлинната енергия.