Кестенът – Космическото дърво

Кестенът е медиатор между Тоя и Оня Свят – той ни свързва с душите на прадедите ни, които ръководят нашите съдбини и тези на нацията ни от Отвъдното. Да постоиш, облегнал гърба си на ствола, стиснал в дланите си гладката и лъскава малка кафява сферичка – плода на това красиво дърво, е момент на тиха радост и блаженство… усещаш движението на соковете във вътрешността на стъблото, улавяш вълните, които носят енергията от Слънцето към  земните недра, от Горната земя към Долната, чуваш гласове, които те водят и наставляват в твоето днес. И шептиш желания: като молитва, като песен, като мантра, все по-бързо и по-бързо, докато речитативът ти заприлича на древен и забравен език, с който са произнасяли наричанията си и твоите праотци, все същите, като твоите копнежи …, наричания за любов, за благополучие, за здраве, за виталност и творчество. Енергията от кестените в ръцете ти, силата дървото, на което си се опрял, пронизва тялото ти и отключва Портите на пътя към себе си… и потъваш – омайно-сладко дълбоко в истинската ти същност.

Магически са кестените. Прабългарите след опъване на юртата са ги поставяли под одъра си на 20 см разстояние за екраниране от негативни лъчения – енергийна невидима защита. Събрани всяка есен, поставени в купи, които се превръщат в свят олтар, съхраняват дома  и стабилизират енергетиката му, пазят със силното си излъчване от  нисши духове и нежелани присъствия … до другата есен, до другия залез на природата: имат сила, колкото е времето за завъртане на цикъла от майския цвят до октомврийския плод.

Лечителя – Петър Димков, този прероден богомилски Врач, раздава от тайното знание на древните за кестените. В заветите си по народна медицина оставя напътствия: Да се въртят между пръстите на ръцете, за да са подвижни ставите и никога да не страдат от артрит. Да се носят в джоба на сакото или панталона, дори в дамска чанта за изравняване на биополето и съхраняване на аурата. Да се поставят под възлавницата – 5-6, най-много 10, за спокоен сън – незаменими успокоители са, помагат и при главоболие. Да се поставят под леглото за справяне с ишиас, ревматизъм и други ставни болки.

Щедри са кестените – акумулирали слънце, енергия и живот раздават цяла година: Бодрост, енергичност, вътрешна сила, душевен мир и хармония, равновесие и спокойствие.

Благодаря, Космическо дърво!

 Автор: Зорница Баракова