Карантинираните лица подават заявление за гласуване в подвижна кутия от 24 до 31 март

Община Сливен напомня на гражданите, които са поставени под карантина или изолация, че имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия на предстоящия вот на 4 април. За целта те могат да подадат заявление от 24 до 31 март. Вариантите за това са следните:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено в общината/кметството по постоянен адрес от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс /044/662350/

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс; /044/662350/

– заявление, подадено на електронната поща на общината/кметството без да се изисква квалифициран електронен подпис. За Община Сливен електронният адрес е: mgivanova@sliven.bg

–  заявление, подадено чрез електронна платформа на общината/кметството, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис. За Община Сливен към платформата води посоченият линк:  https://mun.sliven.bg/izbori-ns-2021-e-zayavlenia#

Карантинираните лица подават заявление на услуга № 8 при отварянето на линка.