Какво е 5G мрежата и как ще влияе върху здравето ни

Снимка: Pixabay

С разпространението на 5G мрежата в света растат и опасенията на хората относно ефекта, който технологията оказва върху хората и околната среда.

Какво е мнението на учените по този въпрос?

Какво е 5G?

5G мрежите се рекламират като обещаващи експоненциален скок в количеството и скоростта на безжичните данни, позволяващи напредък при самоуправляващите се превозни средства, виртуалната реалност, свързаното здраве (социално-технически модел за управление и доставка на здравни грижи чрез използване на технология за отдалечено предоставяне на здравни услуги – бел. ред.) и други, тъй като сензорите и сървърите установяват контакт моментално.

За да постигне тази скорост, 5G използва по-високи честоти от тези на сега съществуващите мрежи. Компромисът с по-високите честоти е разстоянието, което сигналът може да измине. Сигналът не пътува толкова далеч и може лесно да бъде блокиран от сгради. Това означава, че ще са необходими повече антени за връзка по телефона.

Това дава повод за загриженост на хора, на които им пречеха и гигантските антени, поставени на върха на кули и сгради.

5G мрежата ще използва много по-малки антени, поставени по-близо до хората, например върху уличните лампи, което ще ги излага потенциално на по-голямо количество радиовълни.

Какво е влиянието на радиовълните върху здравето?

Мобилните телефони не са единствените уреди, които излъчват радиовълни. Телевизори, радиостанции, Wi-Fi също са източници на такова лъчение.

Световната здравна организация проявява загриженост относно излагането на такова лъчение, но подчертава, че към днешна дата и след много проведени изследвания не е установено неблагоприятно въздействие върху здравето вследствие влиянието на безжичните технологии.

От там признават, че са направени само няколко проучвания относно честотите, които трябва да се използват от 5G.

Все още има опасения, че дългосрочната употреба на мобилни телефони близо до главата може да увеличи риска от рак, поради което през 2011 г. СЗО препоръчва да се използва хендс фри.

Има опасения, че мобилните телефони, таблетите и свързаните играчки могат да се отразят върху когнитивните способности на децата, като през 2016 г. френската агенция за безопасност ANSES препоръча да бъде ограничено излагането на подрастващите на тяхното влияние.

Биологични и здравни ефекти

Когато радиовълните попаднат върху тялото, основният им биологичен ефект е, че затоплят тъканта.

„Нивата на радиочестотното излъчване на съвременните технологии водят до незначително покачване на температурата в човешкото тяло“, пише СЗО на своя уебсайт.

Ако общото излагане на това лъчение става при спазване на международните норми, от световната организация не очакват да има негативни последици за общественото здраве.

Но според експерта на ANSES Оливие Меркел, „проучванията показват биологични ефекти при някои много специфични параметри като сън и стрес“.

Трябва обаче да се признае, че има огромна разлика между биологичния ефект, когато даден организъм реагира на околната среда, и заключението, че той представлява риск за здравето. Това е разлика, която често се губи в публичния дебат.

Определянето на риска за здравето се извършва след наблюдение дали човешкото тяло е способно да се адаптира към кумулативния ефект при излагането на дадено въздействие.

Конкретните опасения относно 5G

Липсата на информация за по-високите честоти, които трябва да се използват при 5G технологиите, означава, че това е област, която проучват френската ANSES и други учени.

Понастоящем 5G мрежите използват честоти, близки до тези на Wi-Fi кутиите, но в крайна сметка те са много по-високи.

И тъй като честотата се увеличава, радиовълните са с по-ниска способност да проникнат в тялото, като абсорбцията е ограничена до кожата и очите.

Председателят на ANSES Оливие Меркел каза, че “това поставя различни въпроси по отношение на потенциалния ефектвърху здравето.”

През 2012 г. ANSES оцени скенерите на летищата, които използват подобни честоти, и установи, че те не представляват риск за здравето.

Но дори честотите да са близки, използването е различно. С разгръщането на 5G мрежите както потребителите, така и онези, които не ги използват, вероятно ще бъдат изложени на различни количества радиовълни за различен период от време.