Какви решения предстои да гласуват съветниците в Сливен на заседанието в четвъртък

35 точки предстои да разгледат и гласуват общинските съветници на редовната сесия на местния парламент този четвъртък – 27 януари. Това стана ясно при провелата се днешна пресконференция на председателя Димитър Митев и негови заместници.

Сред акцентите за предстоящото заседание Митев открои тазгодишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, както и утвърждаване на списъка на общинските жилища по предназначение за 2022 г. По думите му общинските жилища са разпределени в няколко категории. Според справката от списъка, първата категория е за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ведомствени и резервни жилища. 472 е общият брой на общинските жилища за тази година, като от тях, за настаняване под наем на граждани, са предвидени 400. Броят на жилищата, предназначени за продажба на вече настанени граждани по административен ред е 182, а за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди – 218. 50 са ведомствените жилища, а резервните – 19.

„За продажба са обявени общински жилища, които са с настанени в тях граждани по административен път досега, и които са изпълнили необходимите условия по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – да са живели поне 5 години в конкретното жилище, да нямат задължения към Общината, редовно да са плащали своите наеми и др.“, посочи Димитър Митев. Той подчерта, че конкретните общински жилища не се продават свободно и с търг на пазара, а само на вече настанените в тях граждани.

Сред останалите предложения, които предстоят да бъдат гласувани на сесията в четвъртък попада още Отчетът за, изпълнение на Програмата за развитие на туризма на община Сливен за миналата година и програмата за 2022 г.

Друга точка от дневния ред касае определянето на представител на Община Сливен за участие в заседание на общото събрание на Асоцоацията по водоснабдяване и канализация на  обособена територия, обслужвана от ВиК-Сливен.

Общинските съветници ще гласуват и изменение в състава на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“. По тази точка председателят Митев посочи, че един от членовете от състава на управителния съвет – Силва Топузян, като представител на съюз на музикантите, е пожелала да бъде освободена по лични причини. Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания ще предложи на нейно място да бъде включена Кремена Оксенкруг – директор на Сливенския симфоничен оркестър.

Общинският съвет ще гласува и предоставяне на дарение в полза на жителите от българската диаспора на град Твърдица, Република Молдова. На сесията предстои да бъде утвърден и миналогодишният отчет за дейността на Комисията по стипендии.

В заключение Митев добави, че и на тази сесия ще бъдат разгледани и гласувани обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, отпускане на средства и помощи за граждани.

Обичайно, сесията е насрочена за 9 часа в зала „Май“, като ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки.