Какви решения бяха приети на редовната сесия на Общински съвет-Сливен

Заседанието на 18 май започна с полагане на клетва на новоизбрания общински съветник Явор Гечев, който заема мястото на Наташа Пощова, подала оставка по лични причини.

Общинските съветници гласуваха единодушно предложенията Общината да подкрепи чрез дарение храмовете в селата Бинкос, Гергевец и Глуфишево, както и Сдружението „Музиката вместо улицата“.

Друг акцент в сесия бе приетата актуализация на бюджета, който в момента действа по Закона за удължаване на държавния бюджет от 2022 г., поради липса на приет нов за тази година. Това стана и повод кметът да коментира сложната ситуация за общинските финанси пред журналисти. „Много неприятна ситуация за общините, които според сега действащия закон, не могат да инвестират средства, дори и да разполагат с такива, защото трябва да се съобразяват с това, което са харчили миналата година, а цените са различни“, отбеляза Стефан Радев. Той изрази опасения, че общините ще завършат с по-големи наличности без да са имали възможност да инвестират средства в различни дейности и проекти. „Не ми се мисли и за невъзможността да се финансират ежедневните дейности, които на практика не могат да спрат – здравни, социални, образователни и още много други“, заключи градоначалникът.

Местният парламент прие и годишните финансови отчети за 2022 г. на общинските търговски дружества и  предприятия. Това са „Обреден  комплекс“, който в момента е в ликвидация, „Общинска охрана и СОТ Сливен“, „Пътнически превози“, „Дентален център -1 Сливен“, „ДКЦ 1 – Сливен“ и  „ДКЦ 2 – Сливен“.

Oдобрена бе Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен (2023-2024) и планът за изпълнението й. Сред приетите точки попаднаха също Общинската програма за закрила на детето за 2023 г. и отчетът на програмата за миналата година.

Общинските съветници гласуваха и предложението за намаляване на броя на потребителите на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – селище „Качулка“. Промяната е в изпълнение на чл. 85, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, който предвижда намаляване на броя на потребителите на Дома – от 228 на 173 места.

Предложението Общината да предостави техника на „Вик-Сливен“ за почистване на канализационната градска система за срок от шест месеца, също получи одобрение.

Гласувани бяха и разпоредителни сделки.