Как могат да гласуват хората с увреждания на Местни избори 2019?

От Централна избирателна комисия разясниха как хората с увреждания могат да упражнят своя вот на предстоящите местни избори.

В случай, че не можете да се придвижите сами до избирателната секция можете да направите заявка до общината за осигуряване на транспорт или друга помощ в изборния ден.

Ако имате затруднения със зрението или сте със затруднено придвижване и не можете да гласувате самостоятелно, имате възможност да направите това с придружител в достъпна секция в същия избирателен район. За целта е нужно да представите валиден документ за самоличност, а след това да попълните декларация на място, че не сте гласували и няма да гласувате другаде.

Ако нямате възможност да се придвижите до избирателната секция, имате възможност да гласувате и у дома с помощта на подвижна избирателна кутия. За целта е необходимо да заявите това в писмена форма чрез заявление, подписано собственоръчно и изпратено по поща или факс чрез упълномощен представител.

Също така може да подадете и електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянен или на настоящ адрес, ако сте направили искане за това до 12.10.2019 г.

В изискването за подвижна избирателна кутия се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза, която удостоверява увреждания, които не позволяват напускането на дома.

Подвижна избирателна секция се образува ако до 12.10.2019 г. има поне 10 подадени заявления от лица с трайни увреждания, но ако вече има такава можете да подадете вашите заявления до 21.10.2019 г.

Линк към видеото: https://www.youtube.com/watch?v=JQXK0rBdbic