Как да изчислите кредитоспособността си преди да кандидатствате за бърз кредит?

Имате нужда от бърз кредит, но се притеснявате дали ще получите положително решение от банката или небанковата институция? Или може би не знаете за каква сума можете да получите одобрение?

Как да изчислите кредитоспособността си, преди да подадете заявка за бърз кредит?

Какво е кредитоспособност и за какво е необходима?

Преди да получите решение от банка или небанкова кредитна институция относно искане по кредит, вашите финансови възможности се проверяват. Кредитоспособността е вашата потенциална способност да изплащате дълга навреме. Банките и почти всички небанкови институции, преди да решат да ви отпуснат средства, проучват каква сума няма да повлияе на финансовата ви ликвидност. Този анализ се извършва, за да защити финансовите институции от ситуация, в която няма да можете да изплатите дълга, чийто размер надвишава финансовите ви възможности. Противно на общоприетото мнение за кредитоспособността, това не са само вашите приходи.

Какво е включено в определянето на кредитоспособност?

Банките и небанковите институции използват специални алгоритми за изчисляване на вашата кредитоспособност. Всяка институция работи по свои собствени модели, но като цяло, за да проверят вашата кредитоспособност, ще е необходима не само информация за размера на вашите приходи, но и друга такава. Най-често информацията, необходима за отпускане на кредит се свежда до:

 • вашия нетен месечен доход;
 • вид и форма на договора, въз основа на който сте наети – банките често изискват удостоверение от работодателя, включително информация, потвърждаваща длъжността, която заемате;
 • професионален опит и образование;
 • семейно положение (имаме ли деца или живеем сами);
 • вашата възраст;
 • разходи за поддържане на домакинство – дори и да ги намалите умишлено, банките имат свой индекс, според който изчисляват средните фиксирани разходи, свързани с поддържането на едно домакинство;
 • брой членове в семейството;
 • други дългове и свързани с тях разходи (ипотека, лизинг на автомобил, кредитна карта, овърдрафт, бързи кредити, покупки на изплащане и други);
 • данните ви се сверяват и проверяват в няколко бази данни, включително ЦКР, МВР, НОИ и др.

Друга част от необходимата информация при подаване на заявка за кредит са данните за ангажимента, за който кандидатствате, а именно:

 • исканата сума;
 • срока за погасяване на дълга, за който кандидатствате;
 • вид лихвен процент (фиксиран или променлив).

Как да изчислите кредитоспособността си?

Ако се притеснявате, че кредитоспособността ви няма да е достатъчна за банка или небанкова институция, можете да изчислите кредитоспособността си собственоръчно или с помощта на калкулатори в Интернет. Каква информация ще е необходима за изчисляване на вашата кредитоспособност:

 1. Вашите приходи – общ месечен доход;
 2. Фиксирани месечни разходи – свързани с наем, комунални услуги, образование, транспорт, развлечения и др.;
 3. Брой членове в семейството;
 4. Вноски по други заеми и кредитни задължения.

Освен това ще трябва да разполагате и с информация за параметрите на заема, за който желаете да кандидатствате:

 1. Сума на кредита;
 2. Срок на погасяване;
 3. Лихвен процент;
 4. Вид на вноските (равни, намаляващи).

Ако искате да изчислите потенциалната си кредитоспособност, е добре да използвате няколко различни калкулатора, за да бъде изчислението надеждно. Ако се окаже, че вашите възможности не ви позволяват да теглите бърз кредит за желаната от вас сума, можете да се опитате да повишите кредитоспособността си.

Следвайки указанията, можете да увеличите шансовете си за получаване на кредит въобще или на такъв с по-висок размер. Ако смятате в бъдеще да се възползвате от ипотечен кредит е важно да се подготвите за него много по-рано.