Как да избегнем пожари при пролетното почистване

Предстои извършване на пролетно почистване на територии на обекти, дворове, вилни имоти, земеделски земи и др. от горими отпадъци и суха растителност. При това не рядко отпадъците се изгарят, като не се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и може да бъдат опожарени сгради, земеделски или горски насаждения.

Разхвърляните горими отпадъци също създават условия за възникване на пожар. Същите могат лесно да бъдат запалени от незагасени цигари, при детска игра с огън и по невнимание. От 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. екипи на РСПБЗН-Сливен са реагирали на 269 сигнала за произшествия. От тях 141 бр. са пожари в сухи треви и отпадъци.

Опасността от пожари се увеличава при продължително засушаване, високи температури и наличие на вятър.

При почистване е необходимо да се знае следното:

– Изгарянето на отпадъците се извършва под контрол в специално направени огнища или в негорими съдове, отстоящи на безопасни разстояния от сгради и горими материали;

– Да не се пали огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;

– Във ветровито време да не се пали огън на открито, тъй като запалените частици може да бъдат разнесени на големи разстояния и огънят бързо да обхване значителни площи;

– Особено внимателни трябва да са собствениците, които имат имоти и изгарят отпадъци в близост до горите. Това трябва да става на разстояние не по-малко от 100 м от горските насаждения;

– Предварително да се подготвят подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и

пясък, тупалки и др.);

– Огнището да не се оставя без наблюдение, а накрая се изгасява надеждно.

Напомняме, че изгарянето на суха тревна растителност по слогове, крайпътни ивици и други площи е ЗАБРАНЕНО.

За да не се допускат полски и горски пожари:

– Покрай суха растителност да не се изхвърлят незагасени цигари и кибритени клечки;

– Огън в горите се пали само на определените за целта места, при отсъствие на вятър и след ползване се изгасява;

– Да не се позволява на децата да играят с огън.

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица до 2000 лева.

При забелязване на пожар позвънете на телефони 112. При възможност може да се започне гасене с подръчни средства, без да се поема излишен риск.

Необходими са отговорност и съзнание във всеки един от нас за спазване  на противопожарните изисквания при пролетното почистване – гаранция за недопускане на нежелани запалвания през този период.