Къде в кв. „Речица“ ще има прекъсвания на водоподаването и улични ремонти заради ВиК-проекта?

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 06.03.2023 – 20.03.2023 г., са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

  1. По трасето на Клон 84 – по ул. „Крайречна“ между ул. „Коста Велков“ и ул. „Горска“;
  2. Изграждане на канализация по трасето на Клон 29 – по ул. „Изгрев“ между ул. „Петко Напетов“ и ул. „Георги Обретенов“;
  3. Изграждане на канализация по трасето на Клон 10 – по ул. „Милин камък“ между ул. „Св. Иван Рилски“ и ул. „Михаил Греков“;
  4. Изграждане на канализация по трасето на Клон 10 – по ул. „Зора“ между ул. „Ивайло“ и ул. „Михаил Греков“;
  5. Изграждане на водопровод по трасето на k102 – по ул. „Възраждане“ между ул. ул. „Петко Напетов“ и ул. „Георги Обретенов“.
  6. Изграждане на водопровод по трасето на KI – по ул. „Георги Обретанов“ между ул. „Изгрев“ и ул. „Драва“;
  7. Изграждане на водопровод по трасето на KII – по ул. „Изгрев“ между ул. „Опълченска“ и ул. „Петко Напетов“

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.