Къде изнася ЕС своите отпадъци?

Европейският съюз е изнесъл 32,1 милиона тона отпадъци за страни извън ЕС през 2022 г., според Евростат. Това е лек спад спрямо 33,0 милиона тона износ на отпадъци за тези страни през 2021 година. Турция беше основната дестинация за отпадъците от ЕС през тази година с около 12,4 милиона тона, изпратени там, което представлява 39 процента от общия износ на отпадъци.

Индия получи второто най-голямо количество отпадъци от ЕС през тази година, като й бяха доставени общо около 3,5 милиона тона. Следват Обединеното кралство и Швейцария, съответно с 2,0 и 1,6 милиона тона.

ЕС постигна споразумение през ноември, че ще спре да изнася пластмасови отпадъци в страни извън ОИСР от средата на 2026 г. Тези правила предстои да бъдат одобрени от Европейския съвет и парламента. Критиците твърдят, че това може да доведе до увеличаване на отпадъците, изпращани в страни, които са от групата [на получателите на големи количества отпадъци от ЕС], като Турция, както съобщава „The Guardian“.

През 2022 г. ЕС е изнесъл 17,8 милиона тона отпадъци от черни метали (желязо и стомана), което представлява 55% от целия износ на отпадъци от ЕС. Основната дестинация е била Турция, която е получила 10,7 милиона тона, почти две трети (60%) от всички отпадъци от черни метали, изнесени от ЕС.

Били са изнесени и значителни количества хартиени отпадъци, възлизащи на 4,9 милиона тона или 15% от износа на отпадъци от ЕС през 2022 г. Основната дестинация е била Индия (30% от общия износ на хартиени отпадъци).

От внос ЕС е получил 4,2 милиона тона черни метали (22% от целия внос на отпадъци) и 2,4 милиона тона хартия (13% от целия внос на отпадъци). Най-големи количества от тези отпадъци са дошли от Обединеното кралство – 1,3 тона или 33% от общите отпадъци от черни метали и 1,2 тона или 49% от общия внос на хартиени отпадъци.

Източник: https://www.statista.com/chart/24716/main-destinations-for-eu-waste/?utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=69eed84b34-EMAIL_CAMPAIGN_2024_04_04_11_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-9386f9b136-%5BLIST_EMAIL_ID%5D