Изтича срокът за изпращане на творби за конкурса за къс разказ, посветен на Световния ден на книгата – 23 април

Община Котел напомня на всички желаещи да се включат в конкурса за къс разказ, посветен на Световния ден на книгата – 23 април. Съгласно статута на конкурса, разказите трябва да бъдат изпратени най-късно до 21 април /четвъртък/ като те ще се приемат вече само на ел. адрес: for_kotel@mail.bg

Напомняме, че конкурсът се провежда в две категории: до 16 и над 16 годишна възраст, а темите са: „Животът е сцена“ и „Любов ↔ Свобода“. Творбите трябва да са с обем до 3 страници във формат word, size 12, оформен във файл с разширение doc или docx.

Поради големият брой изпратени разкази- 83, резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Община Котел в началото на месец май, след оценка от компетентно жури.