Изследване на „Прозрачност без граници“ отличи Община Сливен

Кметът Стефан Радев ще е гост на годишното събитие на Асоциация „Прозрачност без граници“, на което ще бъдат представени най – добрите практики и успехи в провеждането на политики за ефективност, прозрачност и отчетност на местно ниво. Основен фокус на проявата са  най-добре представилите се общини, обект на изследване в местната система за почтеност.

Сливенският градоначалник е поканен да запознае участниците с въведените добри практики за отчетност при изпълнението на европейски проекти. При проведеното от асоциацията изследване „Индекс на местната система за почтеност – 2022“ Община Сливен бе излъчена като пример за управление в посочената сфера.

Събитието ще се състои на 8 декември в София, при широка представителност на национални институции, общини, общински съвети, областни администрации, местни обществени посредници, неправителствени организации, експерти, медии.

Асоциация „Прозрачност без граници” е учредена през 1998 година като първото национално представителство на „Transparency International“ в Югоизточна Европа. През изминалия период асоциацията, като политически безпристрастна и активна гражданска организация, натрупа значителен капацитет за създаване и изпълнение на проекти за противодействие на корупцията, за промотиране на стандартите за добро управление в дейността на публичните институции.  Председател на Управителния й съвет е доц.д-р Огнян Минчев, преподавател по теория на международните отношения в СУ „Св. Климент Охридски“. Изп.директор е Калин Славов, преподавател по данъчно и финансово право в същия университет.