Изработени са плановете по параграф 4к за седем сливенски села

Областната администрация напомня на заинтересованите лица,  че в брой 101 на Държавен вестник от 27.12.2019 г. е публикувано съобщение за изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за селата Чокоба, Крушаре, Биково, Трапоклово, Струпец, Малко Чочовени и Гавраилово, община Сливен.

Плановете по § 4к, ал. 1 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи имат за цел да уредят проблемите със собствеността на земеделските имоти, предоставени до 1990 г. за ползване от граждани.  Заинтересовани от тях са също бивши собственици или техните наследници, които имат решения на Поземлена комисия за признаване право на собственост в изброените местности.

В срок от един месец след обнародване на обявлението в Държавен вестник заинтересованите граждани могат да се запознаят с плановете и да направят писмени искания и възражения по тях до кмета на Община Сливен. За целта плановете са изложени в сградата на общината.