Изпълнени са 67 % от проекта за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктурата в Сливен

Асфалтирани са 10% от улиците с поставени нови водопроводи, ВиК и Община Сливен настояват за по-бързи темпове на работа. Проблем в работата по изграждането на канализацията на кв. Речица в Сливен са високите подпочвени води.

До края на седмицата ще приключи асфалтирането на бул. „Стефан Караджа“ и ще започне работа по готовия участък на бул. „Христо Ботев“, следва бул. „Панайот Хитов“. Тази хронология ще следва фирмата изпълнител на строителните дейности по големия инфраструктурен проект на сливенското водно дружество. Това заяви на последната работна среща във „ВиК – Сливен“ нейният представител Петър Михайлов. До края на седмицата ще се асфалтира локалното платно на бул. „Стефан Караджа“, по цялото трасе от Клуцохорския мост до параклиса “Св. Цар Борис Първи Покръстител“. Първият етап от асфалтирането на бул. „Христо Ботев“ ще започне след това, от кръстовището „Розова градина“ до моста на ул. „Дибич Забалкански“.

До момента са асфалтирани 10 процента от строителните участъци за подмяна на водопроводната и канализационната мрежа в Сливен. Управителят на „ВиК – Сливен“ инж. Севдалин Рашев каза, че по болната тема с асфалтирането водното дружество търпи много критики от гражданите. Представителите на ВиК-Сливен и общината в лицето на зам.-кмета Камен Костов настояха за ускоряване на работата по възстановяването на пътната настилка, нарушена от строителните дейности, както и за почистване на дъждоприемните шахти, запълнени от дъждовете, поеха своите отговорности и дадоха предложения за оптимизиране на работата.

От фирмата изпълнител отчетоха, че предвиденото по проект изграждане и подмяна на водопроводите и  канализацията в Сливен е изпълнено на 67 процента.

Управителят на ВиК-Сливен инж. Севдалин Рашев напомни, че е време да започне преоборудването с нова техника на помпените станции на водоснабдителните системи „Тунджа“ и „Мечкарево“. Петър Михайлов от фирмата изпълнител съобщи, че новите помпи ще пристигнат на обектите в началото на септември поради забавяне на доставчиците. Отчете, че е решен проблемът с преливниците по бул. „Христо Ботев“, за които във „ВиК-Сливен“ е постъпил сигнал от граждани.

Основният проблем в работата по изграждането на канализацията на кв. Речица в Сливен са високите подпочвени води от ул. „Дивичково“ до парка в центъра на квартала. Това докладваха изпълнителите на канализацията в квартала. В квартал Речица е изградена 26% от канализацията. По главната улица на канализацията и водопроводите са завършени. За асфалтиране е готова само ул. „Възраждане“.

В  кв. Клуцохор в Сливен продължава изграждането на главния водопровод за високата зона на града, от ул. „Овчарска“ до ул. „Шаркьой“ . Подменят се корозиралите стари стоманени тръби с нови полиетиленови, с диаметър 630 см /ф 630/. След като водопроводът бъде напълно изграден, предстои изключването на стария водопровод, включването на новия и асфалтиране на строителния участък с дължина 660 метра.

Проектът „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд, по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.