Изложбите в програмата на „Кукерландия“ се преместват на открито, концертът „Български корени“ в Безистена се отменя

Изложбите от програмата на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“ – фотоизложбите „Очите на улицата“ на Милан Христев и „Кукерландия, както и „Маскарад“, се преместват на открито – от южната страна на Безистена. Часовете на откриването им остават непроменени.

Планираният за 1 март, неделя, концерт „Български корени“ на Камерен оркестър „Дианополис“ в Безистена, се отменя.

Закупените при предварителната продажба билети, ще важат за следващи концерти от програмата на КО „Дианополис“, след като бъдат презаверени.

Това се налага от издаденото от Министерство на здравеопазването и Регионална здравна инспекция – град Ямбол предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки във връзка с провеждащия се в момента XXI-ви Международен маскараден фестивал „Кукерландия“ в Ямбол и в селата на община Тунджа.

Всички мероприятия, предвидени за провеждане на закрито, трябва да бъдат проведени на открито, с цел недопускане на разпространението на грип и остри респираторни заболявания в периода от 27. 02. 2020 г. до 01.03.2020 г. включително. Ако това е невъзможно, то събитията не трябва да се осъществяват.

Причината за предписанието е все още завишената заболяемост от грип и остри респираторни заболявания в областта.