Изложба посветена на 140-години от рождението на Сирак Скитник

Настоящата експозиция проследява житейския и творчески път на прочутия сливенец Сирак Скитник през запазените във фонда на Сливенската художествена галерия живописни и графични творби, дело на автора, както и съхранените в спомагателния фонд на културната институция свидетелства за него – фотографии, пощенски картички.

Акцент в изложбения разказ е връзката на твореца с неговия вуйчо – художникът Георги Гюлмезов, който оставя не само значима диря в живота на своя племенник, но и в историята на българското изобразително изкуство. За съжаление, неговото разностранно дело и художествено наследство обаче остават неизследвани в цялост и до днес. Във фонда на Сливенската галерия се пазят множество рисунки на Георги Гюлмезов, датиращи от различни творчески периоди, включително от времената на обучение в местната Мъжка гимназия и в Държавното рисувално училище, под вещото ръководство на Иван Мърквичка. Посоченият отрязък от време се оказва от изключителна важност и за неговия племенник Сирак Скитник, който под наставничеството на своя вуйчо опитомява дарбата си на художник и я превръща в същинско познание. Именно от тогава датират  и първите известни ни негови рисунки, за жалост достъпни единствено чрез фотографски материал днес. Оценка на важността на тази връзка за творческото му развитие Сирак Скитник ще даде години по-късно, заявявайки:

Лично аз, от малък сънувах бои и четки, но твърде късно ми се отдаде да отида да уча – учих в Петербург (1908 – 1912) при Леон Бакст, Добужински и Петров Водкин. Повечето от това, което зная и мога – не от тях съм го научил, – но те утвърдиха собственото ми самочувствие и любовта ми към изкуството.

Експозицията е организирана по повод 140-годишнината от рождението на сливенския майстор на образа Сирак Скитник, отбелязвана през настоящата година.