Изключителният мигрантски натиск бе основната тема в съвещание между ръководителите на Прокуратурата, полицията и ДАНС в Ямбол

Изключително засиленият натиск от проитовозаконно преминаващи границата ни с Турция лица бе основната тема на регионално съвещание, проведено в гр. Ямбол по инициатива на прокурор Любомир Петров – административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас.

Освен прокурор Петров в срещата участваха и Валентина Маджарова -зам.-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, Дойчин Дойчев – административен ръководител на Окръжна прокуратура -Ямбол, Мина Грънчарова – административен ръководител на Районна прокуратура – Ямбол, старши комисар Добрин Димитров – директор на ОД на МВР – Ямбол и Иван Мартинов – директор на ТДНС – Ямбол.

По време на дискусията бяха набелязани конкретни мери в работата по досъдебни производства срещу така наречените ръководители на канали за противозаконно подпомагане на чуждите граждани да преминават и пребивават през територията на страната. Обсъдена бе и съвместената работа по престъпления, свързани с нападения на гранични полицаи и жандармеристи, охраняващи границата на страната.

По време на съвещанието бе направен и анализ на престъпността в региона като специално внимание бе обърнато на престъпленията, свързани със злоупотреба с европейски средства, както и на единични случай, касаещи телефонни измами  и битова престъпност.

Прокурор Любомир Петров заостри вниманието върху работата по превенция на престъпленията срещу непълнолетни и малолетни лица, с оглед нарастващата агресия по отношение на подрастващите в национален мащаб.