Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в Сливенско регистрират ръст

По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 43 жилищни сгради с 90 жилища в тях и с 14 274 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 9 146 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради регистрират ръст с 26.5%, а жилищата в тях и общата им застроената площ също нарастват съответно с 63.6 и 86.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 2.9%, но разгънатата им застроена площ намалява с 26.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 4.4%, докато жилищата в тях и общата им застроената площ нарастват съответно с 3.4 и 22.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко със 7.7%, а съответната им РЗП – с 1.8%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. в област Сливен е започнал строежът на 36 жилищни сгради с 63 жилища в тях и с 9 537 кв. м обща застроена площ, и на 29 други сгради с 9 639 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради нараства с 44.0%,  жилищата в тях – с 14.5%, а общата им застроена площ – с 32.8%. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 70.6%, докато общата им застроена площ намалява с 19.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите жилищни сгради са повече с 38.5%, жилищата в тях – с 90.9%, а общата им застроена площ – със 72.9%. Броят на започнатите други сгради нараства с 11.5%, а тяхната РЗП – с 1.2%.