Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в Сливенско отбелязват спад

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 31 жилища в тях и с 4 986 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 64 други сгради с 13 746 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради отбелязват спад с 34.9%, а жилищата в тях и общата им застроената площ също намаляват съответно с 65.6 и 65.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече със 77.8%, а разгънатата им застроена площ нараства с 50.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 3.4%, а жилищата в тях и общата им застроената площ са по-малко съответно с 38.0 и 27.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 20.8%, а съответната им РЗП – с 5.9%.

През първото тримесечие на 2021 г. в област Сливен е започнал строежът на 20 жилищни сгради с 29 жилища в тях и с 5 411 кв. м обща застроена площ, и на 60 други сгради с 12 394 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 44.4%, жилищата в тях – с 54.0%, а общата им застроена площ – с 43.3%. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 106.9%, а общата им застроена площ нараства с 28.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 9.1%, жилищата в тях – с 38.3%, а общата им застроена площ – с 30.7%. Броят на започнатите други сгради нараства със 100.0%, а тяхната РЗП – с 63.3%.