Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в Сливенско намаляват

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 27 жилищни сгради с 44 жилища в тях и с 4 844 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 52 други сгради с 7 234 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 3.6%, а общата им застроената площ – с 2.8%, докато жилищата в тях са повече с 41.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 18.8%, а разгънатата им застроена площ намалява с 47.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 35.0%, жилищата в тях са повече с 18.9%, но общата им застроената площ е по-малко със 7.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече със 116.7%, докато съответната им РЗП е по-малко с 32.9%.

През второто тримесечие на 2021 г. в област Сливен е започнал строежът на 23 жилищни сгради с 32 жилища в тях и с 3 516 кв. м обща застроена площ, и на 28 други сгради с 8 220 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 15.0%, жилищата в тях – с 10.3%, а общата им застроена площ намалява с 35.0%. Броят на започнатите други сгради намалява с 53.3%, а общата им застроена площ – с 33.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. започнатите жилищни сгради са повече с 64.3%, жилищата в тях – със 128.6%, а общата им застроена площ – с 64.4%. Броят на започнатите други сгради намалява с 9.7%, но тяхната РЗП нараства с 14.2%.