Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в Сливенско бележат спад

По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради със 76 жилища в тях и с 11 054 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 85 други сгради с 24 203 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради отбелязват спад с 27.7%, жилищата в тях са по-малко с 6.2%, а общата им застроената площ намалява с 9.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече със 73.5%, а разгънатата им застроена площ нараства със 101.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 20.9%, жилищата в тях – с 15.6%, а общата им застроената площ – с 22.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече със 136.1%, а съответната им РЗП – със 164.6%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. в област Сливен е започнал строежът на 35 жилищни сгради с 41 жилища в тях и със 7 015 кв. м обща застроена площ, и на 16 други сгради с 25 588 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 45.8%, жилищата в тях – с 13.9%, а общата им застроена площ – с 29.2%. Броят на започнатите други сгради бележи ръст със 166.7%, а общата им застроена площ нараства над четиринадесет пъти.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 2.8%, жилищата в тях – с 34.9%, а общата им застроена площ – с 26.4%. Броят на започнатите други сгради намалява с 44.8%, но тяхната РЗП е повече със 165.5%.