Изчистени са всички критични точки по реките в община Сливен

Изчистени са всички критични точки по реките в община Сливен, обяви кметът Стефан Радев по повод наводненията в Карловско и сигнали на граждани за израснала буйна растителност в коритата на трите градски реки в Сливен.

Почистването на реките е дейност, която Общината извършва непрекъснато и това не еднократен акт, каза още кметът Радев.

„Като цяло в рамките на града и населените места нямаме критични точки, които да не са обработени, но предстои в момента да възложим още дейности по тази линия специално за град Сливен“, каза кметът на Сливен.

През Сливен преминават три планински реки – Асеновска, Новоселска и притокът и Манастирска, които се вливат в река Тунджа.

БНР-Бургас