Избраха заместник-председателите на Общински съвет-Сливен

Веселина Тонева и Деян Дечев бяха избрани за зам.-председатели на общинския съвет в Сливен.

Веселина Тонева за първи път влиза в местния парламент. Тя влиза на мястото на Стефан Радев, който беше избран за кмет за втори мандат на 3 ноември.

Днес тя положи клетва пред останалите общински съветници.

Деян Дечев беше зам.-председател и в предходния мандат на общинския съвет.

На днешната сесия бяха избрани също ръководствата и членовете на Постоянните комисии на местния парламент. Предстои изготвяне на график за провеждане на заседанията им.

Общинските съветници гласуваха и утвърждаване на броя на кметските наместници в общината и определяне на пълномощията им, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Председателят на общинския съвет Димитър Митев отново бе определен да  представлява местния парламент в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). При невъзможност да присъства, ще бъде заместван от общинския съветник Веселина Тонева.

Беше гласувано и предложението Общински съвет-Сливен да бъде член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Днешната редовна сесия започна с едноминутно мълчание по повод кончината на емблемата на българските кино и театър Стефан Данаилов.