Искра Михайлова: Възраждане има визия за развитието на България не за 4, а за 25 години напред

Възраждане има дългосрочна визия за бъдещето на България. Ние знаем какво ще направим не за 4, а за 25 години, за поколения напред.

В рамките на мандата на следващото Народно събрание трябва да се случат основно три неща, за които от Възраждане настояваме не само сега, а откакто е създадена партията.

На първо място, трябва да се предприемат спешни мерки за преодоляване на демографската катастрофа и да се заложат първите ходове, с които след 4 години да можем да се похвалим, че сме намалили упадъка на българската нация до нула.

Ако сега намаляваме с по 100 000 души, ние си поставяме за цел – всяка година това намаление да бъде редуцирано с по 25%, за да може след 4 години, ако нямаме растеж, то поне да нямаме и намаляване на населението.

На второ място, искаме премахване на търговския статут на болниците, реформа в сферата на здравеопазването и възстановяване на стария статут на лечебните заведения. Настояваме за прекратяване на двойното и тройното данъчно облагане по отношение на здравеопазването, премахване на монопола на Здравната каса, искаме българите отново да бъдат пациенти, а не клиенти и не на последно място да се е гарантира спокойна работа за българските лекари и медицински специалисти.

В момента заради реформите, които се извършиха, стана така, че медиците се превърнаха в търговци и са поставени в една много незавидна ситуация, в която повече трябва да мислят каква фактура да издадат на пациентите си, отколкото да ги лекуват. Именно заради това, искаме всички тези несвойствени задължения на българските лекари да бъдат премахнати.

На трето място от Възраждане обръщаме сериозно внимание на българското образование. Искаме премахване на делегираните бюджети и възстановяване на закритите училища, навсякъде където е възможно. Естествено в една част от населените места, в които училищата бяха ликвидирани, това възстановяване ще стане много трудно, защото с ликвидирането на даденото училище – българската държава ликвидираме и съответното село. Въпреки това, от Възраждане ще направим всичко необходимо, за да възстановим училищата в селата, в които все още има деца, дори те да са 10 или 15.

България е единствената държава, която закрива училища и субсидира този процес с пари. Дават се по 200 000 лв. за закрито училище и всяка една община има интерес да закрие, колкото се може повече училища, за да получи финансиране от държавния бюджет. Тази практика ще бъде прекратена!

Освен това имаме намерение да бъдат пренаписани учебниците, основно по хуманитарните дисциплини, визирам – литература и история. От Възраждане смятаме, че възпитанието на децата, осигурява бъдещето на българския народ.

По отношение на културата може да се направи много.

Необходимо е да дадем максимално голяма свобода на българските творци да представят своето изкуство. По този начин това, което те създават като продукт, ще бъде максимално конкурентноспособно в Европа и по целия свят.

Роля на държавата е да пропагандира меката сила на българската култура в чужбина. От Възраждане сме категорични, че трябва да се открият центрове по българистика извън България, да възстановим катедрите, които бяха закрити в университетите в чужбина и да се направят възможно най-много културни центрове извън страната ни. Искам да Ви кажа, че в момента битката за културата в голяма степен се води извън България. На практика, ние в момента ползваме чужди културни продукти и не произвеждаме наши, макар че имаме такива. Ние просто не ги популяризираме и пропагандираме. Именно тук е ролята на българската държава.

Възраждане е с номер 11 в интегралната бюлетина на Парламентарните избори на 11 юли 2021 г.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!