Инвеститорът на незаконния строеж край Алепу отказва да го премахне

Снимка: БГНЕС

Инвеститорът в строителството на курортен комплекс в защитената местност „Алепу“ Стоян Василев отказва да събори строежа на плажа, въпреки решението на Върховния административен съд, с което го обявява за незаконен. „Ако ми бъде вменено да премахна това съоръжение, категорично няма да го направя, тъй като не мога да поема риска да предизвикам екокатастрофа. Пречиствателната станция е застрашена да бъде повлечена надолу, ако свлачището се активизира наново“, заяви Василев пред БНТ, цитиран от „СЕГА“.

Той е категоричен, че ще си потърси правата извън страната. „В държава, в която се строят магистрали без строителни разрешения, е практика да се прекратяват действащи строителни разрешения за напълно законни обекти“, заяви инвеститорът.

Разрешението за строеж на „Алепу Вилидж“ е издадено от главния архитект на Созопол през есента на 2018 г. Първият му етап е прословутото укрепително съоръжение, което е предназначено да опази брега от свлачищни процеси, но подозрително прилича на хотел. Върховният административен съд приема, че инвестиционните проекти, въз основа на които е издадено процесното разрешение за строеж, са издадени на името на лице, посочено като възложител, което няма такова качество. Инвестиционните проекти са издадени на името на „ГБС-Турс“ ЕАД, а не на титуляра на разрешението за строеж-„Алепу Вилидж“ АД. Това е нарушение на Закона за устройство на територията.

Обектът има две разрешения за строеж на едно и също укрепително съоръжение – първото е от февруари 2018 г. за укрепване на свлачище, а второто – от септември за същото, но вече класифицирано като „първи етап“. На 28 август същата година представител на „Алепу Вилидж“ АД обявява, че поради настъпили промени в начина на изграждане разрешеният строеж няма да бъде стартиран и реализиран. Според ВАС обаче това е без правно значение, тъй като разрешението нито е отменено, нито оттеглено и е в сила, а второто разрешение дублира първото. „Такова дублиране относно предмета на разрешението за строеж е недопустимо, тъй като не може да се издава ново разрешение за строеж, който вече е бил разрешен с влязъл в сила административен акт“, посочват висшите магистрати.