Инспекция по труда се отчете на Областния управител – стотици проверки, хиляди нарушения и санкции за 3 месеца

Дирекция „Инспекция по труда“ – Сливен информира областния управител Веселин Вълчев за дейността си през първото тримесечие на годината и извършения възоснова на данните анализ, съобщиха от областната администрация в Сливен.

През посочения период служителите на ДИТ- Сливен са осъществили 421 проверки. Констатирани са 2 636 нарушения на трудовото законодателство и 1 351 нарушения, свързани с осигуряването на здравословно и безопасни условия на труд.  Приложени са 2 580 принудителни мерки. Потърсена е административно-наказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство и нормите, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд, като са съставени 72 акта. Акцент при проверките е поставен и върху спазването на разпоредените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID – 19.

От дирекцията информират, че се запазва тенденцията постъпилите искания, сигнали и запитвания да са от жалбоподатели с прекратени трудови правоотношения. Най-често допускани нарушения във връзка с възникнали трудовите правоотношения, работното време, почивките и отпуските се допускат в малки и микро предприятия, сочи анализът. По отношение на здравословните и безопасни условия на труд най-честите нарушения са по оценката на риска, по инструктажа и обучението на работниците и служителите.

През периода са издадени 2 разрешения за работа на непълнолетни лица.

Дирекция „Инспекция по труда“ извършва проверки на всички земеделски производители в Сливенска област за законосъобразното възникване на трудовите отношения. От 2015 г. земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, розов цвят и лавандула, могат да наемат работна ръка по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Този договор е с продължителност 1 ден. През първите три месеца на годината са предоставени 2 009 еднодневни договори.

Пълният текст на документа може да се види в прикачения файл.