Иновативни училища обменят добри практики на среща в Сливен

Форум за обмяна на добрите практики в иновативното образование започна на 1 юни в Сливен с участието на 11 училища от област Сливен и три – от страната.  Областният управител Минчо Афузов изпрати поздравителен адрес до организаторите на събитието – СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, с подкрепата на Регионалното управление на образованието. „Като областен управител и като родител вярвам, че дигиталните технологии и полезното използване на виртуалното пространство могат да провокират творческото мислене на децата и учениците и да подобрят качеството на образователния процес“, се казва в поздравителния адрес.

Участващите училища работят по Националната програма на МОН „Иновации в действие“. Във форума от 1 до 4 юни ще бъдат представени нововъведения в организацията и съдържанието на обучението. Ученици и учители ще споделят опита си по време на кръгла маса, която ще се проведе под мотото „Иновации – образователни процеси – модерност“. Очаква се зам.министърът на образованието Мария Гайдарова да вземе участие чрез видеоконферентна връзка.

СУ „Йордан Йовков“ е включено в списъка на иновативните училища с решение на правителството от 2018 г., за периода от 2018 до 2022 г. По нов начин са разработени учебното съдържание, програми и планове в областта на информационните и комуникационните технологии. Всички 120 ученици от началния етап изучават предмета „Визуално програмиране“ чрез иновативна обучителна платформа. В гимназиалния етап се обучават ученици в профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език.