Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ финансира проект „Библиотека „Зора”- място за неформално образование на местната общност”

22 граждански организации от страната получават финансиране в третото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“ – най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

Печелившите проекти бяха представени и наградени на официална церемония на 29 ноември 2019 година със специалното участие на Томислав Дончев, вицепремиер и председател на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет.

Библиотека „Зора” получи одобрение и финансова подкрепа от инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот” в размер на 8000,00 лева за проекта си „Библиотека „Зора”- място за неформално образование на местната  общност”. Проектът бе селектиран между 214, подадени от цялата страна.

Проектът  предвижда   Библиотека „Зора” да се утвърди като  център за получаване на  знания и умения за сливенските граждани чрез неформално образование и учене през целия живот, с организиране на  обучения и инициативи, отразяващи потребностите на местната общност. Стремежът на екипа е да превърне центъра в притегателно място за всички възрастови групи чрез  различни, желани и необходими за тях дейности  – обучения, детски занимални, тематични лектории, срещи с творци.

Дейностите, които ще се осъществяват са: обучения за хора от третата възраст по IT технологии и работа с мобилни устройства и  електронни четци; обучение по информационна грамотност за ученици от горния курс; обучение по финансова грамотност; лятна детска занималня през месеците юни и юли.

Чрез проекта се очаква да се постигне преодоляване на изолацията на възрастните хора,  нуждаещи се от умения за работа с новите комуникационни технологии. Ще бъдат осигурени разнообразни събития, организирани за  потребителите на библиотеката. Ще бъдат предложени смислени занимания за децата през лятото в едно „сигурно”   място – библиотеката чрез творчески работилници, образователни игри, забавно четене, запознаване с  културното наследство и историческите забележителности на града по подходящ за възрастта им начин. Чрез иницииране на разнородни и забавни активности ще се помогне на  родителите в грижите за децата.

Ще се даде възможност за придобиване на  финансова грамотност по ключови  теми като икономика, финансови термини, лични финанси, изготвяне на личен бюджет, депозити, кредити, инвестиции и други съвременни финансови инструменти, както и мултиплициране на резултата чрез подготовка на обучители по темата. Ще се подобрят уменията на учениците от горния курс за ползване на специализирано съдържание в мрежата с образователна цел в помощ на тяхното бъдещо развитие.

Благодарение на финансирането от Лидл България в библиотеката ще има и ново техническо оборудване – настолни компютри, лаптоп, обзавеждане.