Индексът на местната данъчна тежест в община Сливен е нарастнал с 5 пункта през 2023 г.

Расте индексът на местна данъчна тежест в община Сливен в периода 2021-2023 г., сочат данни, публикувани от Института за пазарна икономика – ИПИ. 

53,4 е измерената данъчна тежест през 2023 г.

48,5 е данъчната тежест през 2022 г.

47,1 е данъчната тежест през 2021 г.

Всяка година ИПИ събира информация за ставките на няколко ключови местни данъка чрез заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). На база на тези данни Институтът изчислява индекс на местната данъчна тежест, който позволява да се види къде местните данъци са най-високи и къде най-ниски.

Петте данъка, за които е събрана информация, са:

Петте ставки са нормализирани по скала от 0 до 100 и след това осреднени с равна тежест за получаването на общ индекс на данъчната тежест. Стойност на индекса 0 отразява община, в която всички ставки са на минималното им допустимо ниво според Закона за местните данъци и такси, а 100 – община, при които ставките са в максималния им възможен размер.

На практика няма община, която да попада в който и да е от двата края.

Най-висока е стойността на индекса в Созопол (87,1), Столична община (72,3), Приморско (69,5), Поморие (69) и Варна (68,8), а най-ниска в Калояново (17,9), Медковец (19,7), Сатовча (20,3), Мирково (20,7) и Самуил (22,9). Сравнително висока данъчна тежест се наблюдава в големите областни центрове и черноморските общини, докато най-ниски са ставките предимно в малките слабонаселени общини.