Икономиката ни нараснала с 0,8% в края на 2019 г.

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.2% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%. Това показват последното проучване на НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо предходното тримесечие най-висок икономически растеж отчитат Ирландия – 1.8%, Малта – 1.7%, Румъния – 1.5%, Литва и Унгария – по 1.0%.

Икономически спад според сезонно изгладените данни се наблюдава във Финландия и Гърция – по 0.7%, Италия – 0.3%, и Франция – 0.1%.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни показват нарастване на равнището на БВП в ЕС-27 с 1.2%, а в България – с 3.1%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-висок икономически растеж регистрира Ирландия – 6.3%, Унгария – 4.6%, Малта – 4.3%, Румъния – 4.2%, и Естония – 4.0%.