И вторият телеком обяви повишаване на цените с годишната инфлация, казусът остава неразрешен за потребителите

Снимка: Pixabay

И вторият телекомуникационен оператор обяви, че ще индексира абонаментните си планове за мобилни услуги със средногодишния индекс на инфлацията на цените. 

Според общите си условия операторите имат право да индексират веднъж годишно цените на услугите си с обявената от Националния статистически институт официална годишна инфлация за предходната година. Същевременно потребителят няма реална възможност на това основание да се откаже от договора си, без да дължи неустойки.

Повечето абонати имат срочни договори и ако решат да се прехвърлят при някой от другите телекоми, ще трябва да заплатят до три стандартни месечни такси, тъй като пренасянето на номера при друг доставчик е равносилно на прекратяване на договора с настоящия. Ако пък при сключването на договора са закупили и крайно устройства като мобилен телефон или лаптоп с отстъпка, ще трябва да заплатят и разликата между пазарната му цена и заплатената за придобиването му“, обясни пред БНР Габриела Руменова от онлайн платформата „Ние, потребителите“.

Още повече, че тук говорим за промяна в движение на едно от най-важните условия по действащ договор – цената. Изискване към всеки търговец е да осъществява своята дейност с необходимата добросъвестност и професионална компетентност. Т.е. да има очакваните за неговата сфера на дейност специални познания и умения и да положи нужните грижи спрямо потребителя в контекста на пазарните практики. Това означава, че може да се очаква от дружеството при предлагането на определени условия, когато се сключват срочни договори, да е в състояние да предвиди и промените, които могат да го засегнат в рамките на този период. И като по-силната страна в тези договорни отношения, да поеме тежестта, ако такава е налице“, добави тя.

Потребителите трябва да бъдат активни и да подават жалби в Комисията за защита на потребителите, на която са вменени правомощия да анализира общите условия за наличие на неравноправност. При установяване на уговорки, които нарушават равновесието между правата и задълженията на двете страни, контролният орган може да изпрати до търговеца писмо и да му предостави 14-дневен срок да отстрани неравноправните клаузи. Ако това не се случи, следващата стъпка е да сезира компетентния съд с искане за обявяването на клаузите за нищожни.

Тъй като въпросната клауза присъства и при трите телекома, добре е казусът да се разгледа и от Комисията за защита на конкуренцията за евентуална съгласуваност на действията. Защото, дори и потребителят да има възможност при повишаване на цените на услугите по действащи договори (заради инфлацията) да прекрати взаимоотношенията си с неговия телеком, при кого ще отиде?