Художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен представя 50 плаката на Николай Младенов

Галерия „Нова“ на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен представя от 8 до 21 октомври 50 авторски плаката на Николай Младенов, събрани в колекция по случай 50-годишния му юбилей. Вернисаж на изложбата ще се състои на 14 октомври (сряда) от 14:00 до 16:00 ч.

Николай Младенов е професор по плакат в специалност „Плакат и визуална комуникация“, НХА. От януари 2020 г. е заместник-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, акредитацията и академичния състав.

В деня на откриването на изложбата специални гости на Художествената гимназия и на галерия „Нова“ ще са преподавателите от Националната художествената академия: проф. Георги Янков – ректор на НХА, проф. Майа Богданова – специалност „Мода“, доц. д-р Здравка Василева – ръководител на специалност „Живопис“, гл. ас. д-р Ненко Атанасов – специалност „Плакат и визуална комуникация“ и ас. Велико Маринчевски – специалност „Графика“. Преподавателите на НХА ще се срещнат с учениците и ще представят повечето специалности във филиала на НХА в Бургас, като ще проведат безплатни консултации.

На следващия ден, 15.10 2020 от 14:00 до 16:00 ч., учениците са поканени на среща с автора на изложбата и зам.-ректор на НХА проф. Николай Младенов, който ще даде информация за всички специалности в НХА, за спецификата на приемните изпити и възможностите за подготовка за кандидатстване.