Гражданска инициатива „Ти си Сливен“ организира Световен ден на бъдещето

Гражданска инициатива „Ти си Сливен“ с подкрепата на община Сливен организират свободна дискусия по повод Деня на бъдещето на 2 декември в зала „Сливен“.

Дебат на тема „ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ВЯРВА, ЧЕ ВЛИЯНИЕТО НА МЕСТНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ НАРАСТВА“ и още седем тематични панела ще съберат в съботния ден ученици от Сливен и представители на академичната общност, бизнеса и публичния сектор. 

Седемте тематични панела са посветени на изследванията на контитнента Антарктика и ролята на България и българските учени; чистотата на водата; отговорност към българската гора и представяне на добри практики и инициативи за опазването й; представяне на мрежата от геопаркове и ролята им за бъдещето; умно управление на отпадъци; съвременни модели за управление на градове; поглед в бъдещето и споразумение за общи действия в името на местната общност.

Световния ден на бъдещето акцентира върху усилията на системата на ООН и нейните държави-членки върху новите визии за мултилатерализма и как подходите за бъдещето информират за приобщаващия и устойчив дизайн на политики. Това е възможност за международни организации, държави-членки, гражданско общество и неправителствени участници да отпразнуват новите начини за използване на бъдещето.

Световният ден на бъдещето подчертава универсалността на човешките изпреварващи
дейности, подхранва процесите на колективен интелект, насърчава и увеличава
изследванията на мисленето за бъдещето и приложението му в различни контексти.

„Форматът, с поглед за поколения напред, е трибуна за представяне на идеи, концепции, проекти за устойчиво развитие на човека, около които да обединим усилия и да приложим добри практики в нашия град и регион.“, обявиха от „Ти си Сливен“.

Вижте пълната програма ТУК.

ОРГАНИЗАТОР:
Гражданска инициатива ТИ СИ СЛИВЕН с подкрепата на ОБЩИНА СЛИВЕН
ПАРТНЬОРИ И ПОДДЪРЖАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ:
Български антарктически институт (БАИ), Университет по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ), Областна колегия на Камара на инженерите по
геодезия (ОК на КИГ), фондация За Земята, фондация Грийнпийс – България,
Държавно горско стопанство – Сливен (ДГС – Сливен) и Регионална дирекция по
горите Сливен (РДГ Сливен), Минно-геоложки университет, Водоснабдяване и
канализация – Сливен ООД (ВиК – Сливен), ЕСРИ България