Гражданите на Сливен могат да участват пряко в обсъждането на отчета на Бюджет 2022 на Общината

Публично обсъждане на годишния отчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2022 г. предстои в Сливен. То ще се проведе на 27 юни, вторник от 16 ч., в зала „Май“. Обичайно, събитието се организира от председателя на Общински съвет-Сливен Димитър Митев. На него са поканени да се включат жители на община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, медии, граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и др.

Повече за годишния отчет може да прочетете в прикачения по-долу файл.