Граждани на Нова Загора, местната власт и институциите предлагат емисионен и национален мониторинг на инсталацията за биогаз

Областният управител Чавдар Божурски организира среща между представители на инициативния комитет „Нова Загора иска да диша“, фирма „Енерджи 2“ ООД,  община Нова Загора, РИОСВ – Стара Загора, ОДБХ,  РЗИ  във връзка с качеството на въздуха в Нова Загора и ефективността от извършвания контрол. Това съобщиха от областната администрация.

Повод за това стана писмо на Кремена Петрова, председател на инициативния комитет, от 29 август 2019 г. В писмото си тя сезира областния управител за неприятните миризми, които се излъчват от дейността на инсталацията за биогаз, и настоя да се намери решение за проблема.

Инсталацията работи от близо 5 години насам. За производството си използва суровина от птичи, говежди тор и тор от норки. Разполага с изискуемите от закона разрешителни и документи за дейността си. Недоволството на жителите на Нова Загора и още две населени места е предизвикано от неприятната миризма, която се отделя циклично, в различно време от денонощието. Общинският съвет Нова Загора е сезирал всички институции в страната, представителите на инициативния комитет „Нова Загора иска да диша“ – също. Директорът на ОДБХ – Сливен д-р Пламен Пенчев информира, ОДБХ осъществява контрол на входа на инсталацията, където не са констатирани отклонения в показателите на използваната суровина по отношение на наличие на ешерихия коли и салмонела. Експерти от РИОСВ – Стара Загора заявиха, че през периода са извършили 31 проверки и замервания на въздуха, но отклонения не са открити, освен замърсяване с фини прахови частици.  Климент Граченлиев, директор на фирма „Енерджи 2“ООД, която стопанисва инсталацията за биогаз, увери, че от около месец е в действие допълнителен биофилтър. Той уточни, че за пълна ефективност от работата му е необходимо технологично време от близо 2 месеца, за да нарастне масата на микроорганизмите, които се използват за очистването. Очакванията се, че, когато това стане, проблемът с неприятните миризми ще бъде решен.

На срещата бяха направени няколко предложения, за които областният управител ще информира ресорните министерства:

– През 2020 г. РИОСВ – Стара Загора ще предприеме емисионен мониторинг на инсталацията за биогаз;

– РИОСВ – Стара Загора предлага с контрола на излъчваните миризми да се ангажират кметът на общината и общинският съвет;

– от инициативния комитет „Нова Загора иска да диша“ настояват градът да бъде включен в национален мониторинг за качеството на въздуха.

„Преди да проведа срещата, изисках от контролните институции писмено да ме информират за резултата от работата си. По време на срещата бяха обсъдени тези резултати и стана ясно, че няма констатирани нарушения на показателите, които са били предмет на изследванията. Факт е обаче, че миризма от дейността на инсталацията има. Приемаме всички предложенията и своевременно ще информираме за тях ресорните министерства и ще настояваме за отговор. Искам да уточня, че от община Нова Загора не приеха позитивно идеята на РИОСВ – Стара Загора местната власт да извършва контрола върху въздуха, тъй като не е ясно как точно да става това и ще се наложи прецизиране на тази идея. Срещата ми дава увереност, че ще намерим решение на проблема със замърсяването на въздуха в Нова Загора с миризми“, коментира областният управител Чавдар Божурски.

Областната администрация е сезирана не веднъж от инициативния комитет „Нова Загора иска да диша“ през изминалите години. Проведената на 21 ноември среща със заинтересованите страни е първата.