График на спирането на водата и затруднения в движението в „Речица“ до Великден заради ВиК проекта

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 03.04.2023 – 16.04.2023 г., са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

  1. По трасето на Клон К69 и Клон К71 – по ул. „Безименна“;
  2. По трасето на Клон К-26 – по ул. „Св. Иван Рилски“;
  3. По трасето на Клон К-41 – по ул. „Кошарите“ между ул. „Драва“ и ул. „Изгрев“;
  4. По трасето на Клон К-41 – по ул.“Изгрев“ между ул. „Георги Обретенов“ и ул. „Кошарите“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.