Готвят промени в образованието, сред тях е изтеглянето на матурите след 7-ми клас със седмица

Намаляване на административната тежест за учителите и повече работа с децата – този план обяви Министерство на образованието с брифинг на просветния министър Галин Цоков.

Подготвят се промени в редица наредби за училищното образование. Сред тях е наредбата за професионалната квалификация на учителите и директорите.

МОН вече е направил анализ на резултатите от изпитите. Подписан е графикът за външното оценяване за следващата година. Ще бъдат разделени изпитите за външно оценяване след 7 клас и след 10 клас. Измества се графикът със седмица на изпитите след 7 клас за кандидатстване в гимназия. Целта е да се даде време на децата да се подготвят. Тези промени, според министъра, ще дадат възможност за по-добро провеждане на изпитите. Цоков подчерта, че има добро отношение към оценителите, както и към съставителите на задачите. За тях са планирани допълнителни обучения. Намаляват се изискванията за броя на текущите оценки за учениците. Ще има една обща оценка по модул.

Ще се фиксира в наредба проектното обучение, както и съвместната работа на учители по различни предмети. Целта е да се търси качествено образование за всяко дете, както посочи министър Цоков. Ще се стимулират учителите да работят в иновативна среда. В рамките на месец ще се обсъди с експерти и социални партньори как да се случат тези изменения, за да са факт още от следващата учебна година.

А голямата амбиция на МОН е промяна на учебните програми.

Друга цел е промяна на заплащане на образователните медиатори. Екипът на ведомството иска повече иновации в българските училища. 5 училищни лаборатории за иновации ще се създадат. Там учители и от други учебни заведения ще могат да видят как се осъществяват иновациите и да черпят добрия опит. Все още се води дебат за формата на изпитите.