Гост-участниците в семинара за градското обновяване – очаровани от устройството и облика на Сливен

В Сливен се проведе обучителен семинар, посветен на обновяване на изоставени зони в България и възможностите те да бъдат превърнати в потенциал за развитие. Семинарът е част от проект, целящ да разработи и изпробва методика и цялостен подход за „компактно“ градско развитие. Цялостният проект „Компактни градове в България“ цели да подпомогне въвеждането на инструменти и процеси за ускоряване прилагането на съществуващите планове за градско развитие и да помогне на общинските служители да прилагат промени.

Във форума участваха представители на Международната банка за възстановяване и развитие, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, архитекти и експерти от Община Сливен и други общини от страната.

С презентации и дискусии в зала „Май“ бяха обсъдени възможностите и моделите за обновяване и развитие на изоставени територии. Беше представена и гледната точка на архитектите по отношение на адаптивното повторно използване на изоставени зони. Участниците имаха възможност да се запознаят и с иновативни начини за генериране на идеи, включващи множество отговорни и заинтересовани страни, както и казуси с най-добри български и европейски практики.

Конкретно за Сливен бяха дискутирани идеи и концепции за обновяването на два обекта. Това са теренът на бившето военно поделение до бул. „Бургаско шосе“ и теренът до Хотел „Сливен“.

В днешния, заключителен панел на форума, кметът Стефан Радев изрази надежда той да е бил ползотворен за всички, а идеите да се превърнат в конкретни решения и действия. Той използва случая отново да изрази задоволство, че Община Сливен е поканена да се включи в пилотния проект на Международната банка за възстановяване и развитие.

От своя страна гостите благодариха на домакините за гостоприемството и изразиха най-добри впечатления от архитектурния облик, устройството и историческите забележителности на Сливен. Те изтъкнаха отговорното отношение и доброто сътрудничество в дискусиите с експертите от Община Сливен.

Инициативата се организира от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), в партньорство с Община Сливен и подкрепата на Climate Support Facility (CSF).

Обучителният семинар е част от поредица от три събития в рамките на проекта, насочени към споделяне на опит и разширяване на знанията на общинските администрации по разглежданите въпроси. Следващите две събития са насрочени през октомври и ноември, като техният основен фокус ще бъдат моделиране на сценарии за развитие и финансиране на интегрирани проекти.