Горските дирекции в Сливен и Одрин ще работят по съвместен проект

Регионалната дирекция по горите в Сливен и Дирекцията по управление на горите в турския град Одрин ще работят по съвместен, двугодишен проект за устойчиво използване и управление на общите природни ресурси и общи инициативи в трансграничния район. Наименованието на проекта е „Зелено бъдеще”.

„Убеден съм, че партньорството ще е ефективно и ще е начало на още много съвместни дейности, в името на общото ни зелено бъдеще”, каза областният управител Чавдар Божурски на официалното представяне на проекта на 21 ноември в комплекс „Национал палас”. Изп.директор на Изпълнителната агенция по горите инж.Мирослав Маринов подчерта, че „Зелено бъдеще” е вдъхновен от идеята, че съхненето на горите е проблем на гората и на хората, с регионално, национално и трансгранично значение, както за България, Турция, Балканския полуостров, така и за Европа и други континенти с големи горски масиви.

Гости на събитието бяха още ген.консул на Република Турция в Бургас Сенем Гюзел, ръководителят на управлението на горите в Истанбул Реджеп Атеш, директорът на одринската дирекция Ихсан Джейлан, зам.кметът на община Сливен Любомир Захариев, директорът на РДГ – Сливен Златка Азманова.

Проектът се осъществява по Програма „Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Турция” за 2014 – 2020 година. Стойността му възлиза на 273 990,62 евро.  Двете партньорски дирекции си поставят за цел да овладеят съхненето от двете страни на границата, ще бъде извършено проучване на всички рискови горски територии, засегнати от съхнене, пожари и други биотични и абиотични фактори. Терените на интерес се намират на териториите на общините Тунджа, Болярово и Елхово в България и на община Одрин в Турция. Предвидени са професионални семинари, изготвяне на карта с рисковите зони, създаване на нови гори в трансграничния регион – в землището на с.Денница от наша страна и в землището на с.Лалалпаша от страна на съседите. В проекта ще участват лесовъди от двете държави, еколози, студенти, ученици и населението, живеещо в близост до гората.