Гешев иска замразяване на заплатите в съдебната власт

Главният прокурор Иван Гешев се обяви за мораториум върху актуализацията на заплатите на магистратите и съдебните служители до края на 2020 година.

Предложението ще бъде обсъдено на започващото след минути заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

„Разрастващата се пандемия от Covid-19 изисква вземането на всички необходими мерки, както за опазване живота и здравето на хората, така и за запазване на икономическата стабилност и качеството на живот в страната, а това изисква финансова дисциплина, съобразяване с възникналите затруднения в бюджетната сфера и солидарност с българските граждани в условията на извънредното положение“, пише до съдебните кадровици Гешев.

Освен да не се актуализират заплатите на магистрати и съдебни служители, главният прокурор предлага Висшият съдебен съвет да препоръча на административните ръководители в съдебната система по време на извънредното положение да предоставят – по специален график, половината от платения годишен отпуск на магистратите и съдебните служители, дори и без тяхното съгласие, и по възможност – целият платен годишен отпуск на онези, на които предстои пенсиониране до 31 декември.

„Висшият съдебен съвет е органът, в чийто правомощия е вземането на решения за изпълнението на бюджета на съдебната власт и за даване на принос в усилията на българската държава за ограничаване и преодоляване на неблагоприятните последици от разрастващата се пандемия от Covid-19“, аргументира се Иван Гешев.