Европейски проект в Твърдица скандално „катастрофира“ по вина на кмета

Само три седмици след тържествената ритуална първа копка по проекта за изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа в село Сборище, община Твърдица, направена на 4-ти септември тази година, същият стигна до „задънена улица“. Причината са нередовни строителни документи, за които основна вина има бенефициентът по проекта, община Твърдица в лицето на кмета г-н Атанас Атанасов от ПП ГЕРБ. Проектът, стартира трудно след цели седем години изпълнени с очакване, условности, перипети е фактически най-грандиозният, най-социалният и най-добре финансово обезпеченият за малката подбалканска община, тъй като е на стойност от цели 6,3 млн. лева. Но как се стигна до тук?

Фирмата изпълнител „Елми“ ООД- Стара Загора, която е част от консорциума /ДЗЗД/ по изпълннението на проекта, стартира същия с иначе валидно строително разрешие /б.р. старото строително разрешение е изтекло преди няколко години/, издадено през месец август тази година от Главният архитект на общината – г-жа Петрова, но без да има надлежно и по закон открита строителна площадка. Друг е въпросът, защо един обект с уж валидно строително разрешение не може да открие строителна площадка? Причината затова са не докрай оформени строителни книжа по проекта и по-специално липсата на договор с фирмата по строителния надзор по информация лично от г-н Атанасов. Така кметът на общината със своите незаконни и прибързани действия на практика е „заложил на карта“ реализирането на проект със стратегическо значение, като се има предвид строгите правила на българското и европейското законодателство по усвояването на европейски средства и санкциите, които общината може да понесе. Проверка в сайта на община Твърдица установи, че авансовите средства в размер на 3 108 583лв., са регистрирани от ДФЗ още през месец август, а в рамките на месец са преведени на формата изпълнител, т.е. седмици преди първата копка. Няколко седмици след началото на ремонтните работи в РДНСК-Сливен е постъпил сигнал за незаконно строителство и обектът е спрян със заповед на строителното ведомство, като едновременно с това е съставен констативен протокол, въз основа на който пък ще бъдат санкционирани и издадени наказателни поставновления, съответно на кмета на общината, на фирмата изпълнител и на всички отговорни лица. Според Директора на РДНСК-Сливен г-жа Снежанка Генова, за да се продължи работата по проекта се очаква да се окомлектова нов проект с надлежните строителни документи. От представителя на една от фирмите по строителния надзор, г-жа Мариета Шолева, на среща, проведена в общината на 06.10.2020г., пък бе категорично заявено, че не са посещавали обекта, тъй като за тях няма открита строителна площадка, следователно и строителен обект и респективно извършените строителните работи няма как да бъдат валидни.

Нашият екип узна от жители на селото, че за тях причина за спиране на обекта е своеволно напускане на строителната бригада, но и са убедени, че проектът трябва да се довърши до край, защото е жадуван и от жизнена необходимост за селото. В момента строително-изкопните работи са зарязани и са в нелицеприятно състояние, някъде е засипано, някъде не,  няма положена обезопасителна сигнална лента и дървени парапети.

По-важният въпрос е кой ще поеме финансовата отговорност за прокопаните и частично изпълнени около 400-500 м. водопроводна мрежа, която по количествено-стойностната сметка на проекта е над 170 000 лв. Какво строителство ще се води тя законно или незаконно, актувано или не, как ще се осъществи надзорът, след като няма необходимите актове и протоколи за приемане и след като голяма част от трасето е засипано и т.н.?

Ще продължим да следим темата отблизо и да се допитваме до съответните институции и специалисти за необходимата информация.