ГЕРБ Сливен събра партиите за споразумение за честна и почтена предизборна кампания

Споразумение за честна и почтена предизборна кампания подписаха четири партии в Сливен. Инициативата на Предизборния щаб на ГЕРБ и областния координатор Десислава Танева бе продиктувана от тенденцията фалшиви новини и компромати да изместват фокуса от идеите и дебатите за политики в хода на кампанията. Споразумението бе подписано, освен от ГЕРБ, от “Републиканци за България”, ДПС и формацията “Изправи се! Мутри вън!”. Последните подписаха документа с особено мнение, заради текста, свързан с принципите срещу купуване на гласове.

Макар документът да бе подписан от едва няколко формации, сред които не са основните опоненти на партията, ГЕРБ Сливен се ангажира да се придържа към него. Подписването на споразумението публично дава знак на обществото кои са кандидатите, мислещи за местната общност и кои са гонещите лични интереси. От Предизборния щаб на ГЕРБ Сливен коментират, че споразумението очертава ясна разделителна линия между политическите субекти, които ще водят основана на идеи и политики предизборна кампания и тези, които ще залагат на мръсни номера, компромати и противопоставяне.

Според общинския председател на ГЕРБ Сливен Здравко Костадинов, партията ще води кампания, предлагаща идеи, а не личностни нападки, защото това е най-добрият начин хората да направят информиран и добър избор.

От щаба на ГЕРБ категорично заявяват, че ще водят толерантна агитация и ще се концентрират върху предложенията за подобряване на икономическата, социалната и жилищната инфраструктура в областта.

Ето и пълният текст на Споразумението:

Днес, 4 март 2021 г., в гр. Сливен, участниците в Избори за Народно събрание 2021, както следва:

 1. …………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………

сключиха настоящото Споразумение за политическа почтеност и толерантност, по силата на което същите приемат, по време на предизборна кампания за Избори за Народно събрание 2021:

 1. Да спазват Конституцията на Република България и законите на страната;
 2. Да водят предизборната кампания почтено, толерантно и открито;
 3. Да уважават правата на гражданите на Община Сливен, независимо от техния пол, религия, етническа принадлежност;
 4. Да отхвърлят всички действия, насочени към уронването на доброто име и авторитета на опонентите;
 5. Да осъждат всички действия, свързани с разпространението на недоказани твърдения и компромати, независимо от техния адресат;
 6. Да не използват служебното си положение и да не злоупотребяват с власт срещу политическите си опоненти;
 7. Да водят кампанията с прозрачно финансиране, регламентирано от действащото законодателство;
 8. Да не участват в практики, свързани с купуване на гласове и всички други действия, които могат да опорочат изборите и да поставят под съмнение вота на избирателите;
 9. Да вземат под внимание исканията на гражданското общество, които биха гарантирали по-голяма прозрачност на изборния процес и повишаването на избирателната активност;
 10. Да се ангажират със запазване и укрепване на доверието между гражданите, парламентаризма и институциите като цяло;

Ние, политическите субекти, участници в Избори за Народно събрание 2021, заставаме открито пред обществото и декларираме, че интересите на Република България и нейните граждани, са най-важната причина да участваме в тези избори. Заявяваме, че независимо от изборния резултат, ще работим за развитието на диалога с гражданското общество.

Сливен, 4 март 2021 г.

ПОДПИС:….