ГЕРБ-СДС ще предложи спешни мерки за земеделския сектор

ГЕРБ-СДС ще предложи спешни мерки в земеделския сектор с цел влизане в
график на дължимите плащания на земеделските стопани, така както в
годините на управлението си е въвел и спазвал тези графици. Отчитайки,
че това е първото и жизнено важно за функционирането на всяко земеделско
стопанство. Също така ГЕРБ-СДС ще предложи изменения на СПРСРЗ за
облекчаване на стопаните и справедливо разпределение на бюджетите, както
и законодателни промени, с които да бъдат решени актуални и наболели
проблеми в сектор „Земеделие“. Това стана ясно на среща на водача на
листата на коалицията в Добрич Деница Сачева с фермери от Добруджа. В
нея участва и водачът за област Сливен и бивш земеделски министър
Десислава Танева. Тя посочи, че в последното Народно събрание не е била
внесена нито една законодателна инициатива от Министерски съвет по
инициатива на  МЗХ.
„Секторът никога не е бил в такава непрогнозируема бизнес среда, вкл. и
с толкова забавени плащания. Системата е пред срутване и то от
неграмотност“, добави Танева.
Програмата на ГЕРБ-СДС ще бъде представена през следващата седмица, като
в нея ще бъдат предложени мерки за промени в управлението на поземления
фонд, в закона за земеделските кооперации относно техния статут, и др.
Деница Сачева допълни, че ще бъде разработена национална програма в
Националния план за заетостта, която да стимулира фермерите да наемат
кадри. „Ще регулираме и размера на обезщетенията за безработица за
онези, които са работили за кратко в страни-членки на ЕС. Целта е
максимално бързо тези хора да се върнат на пазара на труда в България, а
не да разчитат единствено на средства от държавата“, допълни водачът за
област Добрич.