ГЕРБ предлагат бежанците от Украйна да получават помощи за безработица

Депутати от ГЕРБ предлагат пакет законодателни мерки за бежанците от Украйна. Бившият социален министър Деница Сачева обясни, че у нас идват основно жени и деца заради мобилизацията на мъжете между 18 и 60 г.

Една от мерките, които ГЕРБ искат, е бежанците да могат да получават помощи за безработица. Според тях това следва да важи за украинците с българско самосъзнание и произход, предаде „Флагман“.

Депутатът Радомир Чолаков заяви: „Държавната агенция за бежанците трябва да съдейства на такива граждани с българско самосъзнание и български произход много бързо да получават регистрационна карта, както на българин, получил убежище; да установява контакт със съответната териториална инспекция на труда. Предвиждаме такива хора с изменение и допълнение на закона за българите, живеещи извън територията на Република България, да получават право на труд ex lege. Това значи автоматично, с уведомление. Да не кандидатстват за получаване на право на труд, а просто да го получават по закон; за установяване на контакт с Агенцията по заетостта с оглед незабавното отпускане на обезщетения за безработни. Струва ни се, че първата финансова подкрепа, която би могла да им бъде дадена, е по линия на социалното подпомагане и Агенция за заетостта и отпускане на помощи за безработни като на български граждани.“

На въпрос на „Флагман“ – какъв е точно механизмът, по който предлагат ГЕРБ да се изплащат обезщетения за безработица и на каква стойност ще бъде тази помощ, Чолаков отговори: „Ще го видите, когато внесем закона. Просто ни се струва, че това е най-удачният правен механизъм, за да може бързо да се реши проблемът. На първо време тези хора да получават някакво подпомагане и може би това подпомагане е най-добре да бъде под формата на помощ за безработица. Както казах, обаче, те автоматично би трябвало да получат и право на труд. Получавайки право на труд, ние разчитаме, че българските работодатели и българските фирми ще се обърнат към тези хора и ще ги назначават, така че този проблем с първоначалната помощ много бързо може да бъде преодолян. В конкретния случай сме ползвали опита на други държави и как те решават подобни проблеми. Обръщам ви внимание, колеги, че Полша до момента е приела, ако не се лъжа около 260 или 300 хиляди бежанци от Украйна. И те ги обработват много бързо. Тези хора много бързо могат да се почувстват в Полша у дома си. В случая ползваме полския опит. Само това мога да кажа. Поляците го правят много бързо. Аз мисля, че и ние можем така да го направим.“

От ГЕРБ предлагат да се дава облекчено убежище на бежанците, и ускорено – гражданство на украинците с български произход. Общините да предоставят общински жилища и да плащат за хотели на имигрантите, е друга идея на опозиционните депутати.