Георги Зафиров с отворено писмо до Каракачанов

Георги Зафиров изпрати отворено писмо до министъра на отбраната Красимир Каракачанов.

В него Зафиров иска отмяна на търг за имот, който се намира в град Ямбол.

Публикуваме писмото без редакторска намеса:

„ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната от 29.01.2021г. Министерството на отбраната е включил и имот под номер 3 от обявата, находящ се в гр.Ямбол, ул.„Ген. В. Заимов“, общ. Ямбол, обл. Ямбол, с площ 98,398 дка и начална тръжна цена 5 173 000,00 лв.
Моля, да отмените търга за горепосочения имот, който е насрочен за 05.03.2021 г. от 11:00 ч.  в гр.София и да прехвърлите собствеността върху въпросния имот безвъзмездно в полза на община Ямбол, за да се защити максимално обществения интерес на града и територията да бъде общинска! Имайки предвид изтичащия мандат на правителството, подобни сделки не работят за интереса на града и са в ущърб на гражданите! Цената за въпросния имот не е с такова голямо значение за Министерството на отбраната, но за сметка на това територията от 98,398 дка е от огромно значение и интерес за нуждите на гр. Ямбол. Гр. Ямбол е община от градски тип и прилежащите й територии са ограничени  и единствения начин да се разразства е чрез подобни територии, с перспектива да се промени административната инфраструктурата на града и жизнения стандарт на гражданите!
Съгласно действащата редакция на Закона за държавната собственост, безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – частна държавна собственост, може да е в полза на общини за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение!
Разчитаме на Вашата незабавна реакция и решение, което да е в полза на България и в интерес на гражданите на Ямбол!

Дата: 16.02.2021г
С уважение: Георги Зафиров“